LeketLogoYearEnd2020HE3

2020 מסתיימת. הרעב עדיין כאן!

משבר הקורונה בעיצומו, אנו בלקט ישראל יותר מתמיד זקוקים לעזרתכם, על מנת לרכוש ארוחות מזינות ולהעבירן לאלפי נזקקים שנוספו למעגל העוני השנה.

עזרו לנו להגיע לכל מי שצריך גם בשנת 2021.

כל שקל שייתרם בקמפיין זה יוכפל 1 ש"ח ל-1 ש"ח הודות לתרומה הנדיבה של קרן שיינברג

180 ש"ח = 20 ארוחות (כולל הכפלת התרומה)

228,644 ארוחות נרכשו
114%
מתוך יעד של 200,000 אלף ארוחות
LeketLogoYearEnd2020HE
228,644 ארוחות נרכשו
114%
מתוך יעד של 200,000 אלף ארוחות

2020 מסתיימת.
הרעב עדיין כאן!

משבר הקורונה בעיצומו, אנו בלקט ישראל יותר מתמיד זקוקים לעזרתכם, על מנת לרכוש ארוחות מזינות ולהעבירן לאלפי נזקקים שנוספו למעגל העוני השנה.

עזרו לנו להגיע לכל מי שצריך גם בשנת 2021.

כל שקל שייתרם בקמפיין זה יוכפל 1 ש"ח ל-1 ש"ח הודות לתרומה הנדיבה של קרן שיינברג

180 ש"ח = 20 ארוחות (כולל הכפלת התרומה)

אנחנו מצילים עודפי מזון איכותיים ומעבירים אותם לאלו הזקוקים להם

ICONS-02
10000
טון ירקות ופירות
ICONS-03
1000000
ארוחות מבושלות
ICONS-04
30000
מתנדבות ומתנדבים
ICONS-01
160000
נתמכים מקבלים מזון

תרומה מאובטחת ובטוחה

יש לך את היכולת להשפיע

Noam

"ארוחות הצהריים שאנו מקבלים מלקט ישראל הן טעימות ומשביעות. הן עוזרות לי לשמור על ריכוז במהלך השיעורים ומאפשרות לי להשקיע בלימודים."

נועם, תלמיד י"ב | ירושלים
ליליאן
"זו ברכה עד השמיים. זה אוכל מצוין וזה מוכן. יש מכל דבר ומבחינה חברתית זה מצוין."

ליליאן,
דיירת בדיור מוגן | בת-ים

David-nng8jqsc44qcnkfywtbe506yow2rjfhrnump3fsorg
"האוכל שאנו מקבלים הוא באיכות טובה וזה משפיע באופן חיובי על תחושת הערך והדימוי העצמי של המשתקמים. זה גורם להם להרגיש שהם שווים משהו."

דוד אגייב,
מנהל עמותת עוצמה וכוח | ת"א

מדוע לתמוך דווקא בלקט ישראל